نیروی انسانی متخصص و دانش مدار جزء اصلی ترین و ارزشمندترین دارایی یک سازمان و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و کمیاب ترین منبع در اقتصاد دانش محور امروز محسوب می شود . شرکت مشانیر نیز با تجربه ای بیش از نیم قرن کاملا به ارزش نیروهای خود واقف بوده و با استفاده از این دارایی متخصص و با تجربه سعی بر ارائه با کیفیت ترین خدمات مهندسی بر اساس آخرین روش ها و استانداردهای روز دارد و همواره به آموزش نیروهای خود و به روز نگهداشتن آنها تاکید می ورزد .

توزیع پراکندگی نیروی انسانی با توجه به تحصیلات

30
دکترا
248
فوق لیسانس
533
لیسانس
35
فوق دیپلم

توزیع پراکندگی کارشناسان با توجه به نوع مدرک

281
برق و الکترونیک
204
عمران
90
مکانیک
35
صنایع
33
کامپیوتر
23
معماری
15
محیط زیست
12
زمین شناسی
9
معدن
8
مواد
7
شیمی
7
نقشه برداری
Scroll to Top